تکنیکال ارتوپد سعید آموزشی

درباره پزشک

کلینیک ارتوپدی فنی گام برتر ساخت جدیدترین پروتزهای دست زیبایی سیلیکونی،مکانیکی و مایوالکتریک طراحی و ساخت انواع پروتزهای پیشرفته وجدید دست وپای مصنوعی (پروتزهای پای دیابتی ،ورزشی،کربنی ،هیدرولیک وهوشمند) طراحی و ساخت انواع ارتزها و بریسهای دست ،پا و ستون فقرات اسکن کامپیوتری کف و مچ پا و ساخت انواع کفش و کفی های طبی (دیابتی،کف پای صاف،اصلاحی،کوتاهی،خارپاشنه و...) دارای گواهینامه تخصصی از آلمان رزومه شغلی تکنیکال ارتوپد سعیدآموزشی فارغ التحصیل ازدانشگاه علوم پزشکی تهران ،عضودائم انجمن بین المللی ارتزوپروتزآمریکا ISPO ،عضوسازمان نظام پزشکی ایران ،عضوانجمن علمی ارتزوپروتزایران ،عضوانجمن مهندسی توانبخشی ایران ،دارای گواهینامه تخصصی ارتزوپروتزازشرکت ST&G کره جنوبی ،دارای گواهینامه تخصصی ساخت پروتزهای دست مایوالکتریک ازانجمن بین المللی ISPO ،دارای گواهینامه تخصصی ساخت پروتزهای اندام تحتانی ازBlatchford انگلستان ،دارای گواهینامه تخصصی ساخت پروتزهای هوشمندازNabtesco ژاپن ،دارای گواهینامه تخصصی ساخت پروتزهای زیرزانوباانواع لاینرهاجهت افراددیابتی وورزشکار ،دارای گواهینامه تخصصی ساخت پروتزهای بالای زانوپیشرفته ازOSSUR آمریکا ،دارای گواهینامه تخصصی ساخت پروتزهای دست مایوالکتریک زیرآرنج وسرویس انواع پروتزدست پیشرفته ازOTTO BOCK آلمان ،دارای گواهینامه تخصصی ساخت پروتزهای بالای زانوی جدیدباسیستم sit cast ازاتوبوک آلمان ،دارای گواهینامه تخصصی گذراندن دوره آشنایی باانواع مفاصل هوشمندوپیشرفته دراتوبوک آلمان ،اخذ CERTIFICATE آشنایی باتمامی محصولات پروتزی Blatchford انگلستان ،اخذCERTIFICATE ساخت وراه اندازی انواع پروتزهای جدیداندام تحتانی ازTEHLINتایوان ،گذراندن دوره بین المللی توانبخشی درقطع عضواندامهای تحتانی ISPO ،اخذCERTIFICATE ساخت پروتزهای زیبایی سیلیکونی انگشتان دست وپاوگوش وبینی ازREGAL هنگ کنگ ،کارشناس ارتزوپروتزدرکلینیک بدنکارتهران ،کارشناس ارتزوپروتزدرمرکزارتزوپروتزخراسان بمدت 10سال ،مدیرمرکزارتزوپروتزخراسان بمدت 11سال ،مسئول فنی مرکزارتزوپروتزخراسان بمدت 2سال ،مدیرومسئول فنی کلینیک ارتوپدی فنی گام برتربمدت 4سال

برنامه زمانبندی ملاقات با تعیین وقت قبلی

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • الی پنج شنبه صبح ها 9:00 الی 12:00 - عصرها 17:00 الی 20:00 
  • مشهد -احمد آباد 8 - نبش عدالت 1-ساختمان پزشکان لقمان ارتوپدی فنی گام برتر 

امتیاز کاربر: 5 ( 2 رای)