دکتر منورالسادات آچشمه

درباره پزشک

مامایی،زنان،زایمان،مربی کشوری کلاس های مشاوره ازدواج،مربی ارشد و کشوری آی یو دی گذاری

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • تا چهارشنبه - 16:00 تا 20:00 
  • انتهای خواجه ربیع-خواجه ربیع 27 امتیاز کاربر: 5 ( 1 رای)